วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

ข้อความที่แสดงให้ดูทั้งหมดสามารถนำไปจัดทำผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะได้ครับแต่อาจจะดูเก่าไปซักนิด
ถ้าอยากได้งานวิจัยที่ใหม่กว่านี้ต้องเสียค่าเวลาซักนิดครับ
รายงาน + แผนประกอบนวัตกรรม + นวัตกรรม
ผมคิดแค่ 3000 บาท
สนใจติดต่อผ่านอีเมล์นี้ได้เลยครับตอบทุกวัน
อีเมล์ที่ 1 JOLOUISS@chaiyo.com
อีเมล์ที่ 2 JOLOUISS_@hotmail.com
รายละเอียดค่อยคุยกันอีกทีครับ

ตัวอย่างรายงาน 5 บท ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบนวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติม
และบทเรียนสำเร็จรูป (เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) พระพุทธศาสนาต่อไปผมจะอัฟไฟล์เป็นชั้น ๆ ให้นะครับ
จะได้ง่ายต่อการดาวน์โหลดไปดู

รายงานการใช้นวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติม ป.1 http://www.ziddu.com/download/9017332/A1.rar.html
รายงานการใช้นวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติม ป.2 http://www.ziddu.com/download/9017334/A2.rar.html
รายงานการใช้นวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติม ป.3 http://www.ziddu.com/download/9017336/A3.rar.html
รายงานการใช้นวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติม ป.4 http://www.ziddu.com/download/9017337/A4.rar.html
รายงานการใช้นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป ป.5 http://www.ziddu.com/download/9017333/B5.rar.html
รายงานการใช้นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป ป.6 http://www.ziddu.com/download/9017335/B6.rar.html